De geplande 7de brug verbindt de twee oevers van Dubai Creek met elkaar en vermindert de groeiende verkeersproblemen in Dubai. Architectenbureau ZJA heeft voor deze prominente plaats een technisch en visueel opvallende brug ontworpen. Ook gaat ons prijsvraagontwerp ‘Lateen’ subtiel in op de stedelijke en landschappelijke context op allebeide oevers.

De naam ‘Lateen’ refereert aan het latijnzeil (Engels: lateen) dat gebruikt wordt voor de dhow, het traditionele boot in deze de regio en een belangrijk symbool voor de Dubaïse identiteit. De triangulaire vorm van de brug – het lichte brugdek, de omhoog schietende toren en de dunne, diagonale kabels - is afgeleid van het latijnzeil.

De constructie zelf, die samen met Iv-Infra ontwikkeld werd, is vernieuwend en vooruitstrevend. Door de asymmetrische combinatie van een in zichzelf verankerde hangbrug en een tuibrug ontstaat een prachtige constructie waarmee een grote afstand zonder pijlers overspand kan worden. De constructie is uitzonderlijk en innovatief: de kabels zijn aan het hoofddraagkabel opgehangen en niet, zoals gebruikelijk, aan de pijler.

De twee oevers van Dubai Creek zijn heel verschillend: de oostelijke kant wordt gekenmerkt door grootschalige stedelijke bebouwing, terwijl het westelijke oever veel groener is. De top van de brug ligt dichter bij het oostelijke oever: in een diagonale lijn daalt de brug naar het parkachtige landschap aan het andere oever en creëert een mooie verbinding tussen de twee verschillende landschappen. Dankzij de transparante constructie blijft het doorzicht op de stad en Dubai Creek onbelemmerd en open. Het landschap werd in nauwe samenwerking met de landschapsarchitecten van Okra ontworpen.

De brug wordt gebruikt voor grootstedelijke snelwegen, lokale wegen en voetgangerspaden, wat een heldere structuur vereist. De organisatie van deze infrastructuur is op het idee van een boom gebaseerd: De wegen zijn op de brug zelf gebundeld en vertakken aan beide oevers zodat voetgangers, snelweg een lokaal verkeer op verschillende punten aanlanden. Deze sluiten perfect aan op de bestaande en geplande stedelijke routes op maaiveld.

De zichtlijnen blijven zoveel mogelijk intact. Autorijders kunnen tijdens de hele rit het van het panorama van Dubai genieten. Voetgangers maken de overgang van het stedelijk gebied of het park naar de weidse ruimte van de brug via zogenoemde transitiekamers. Deze besloten ruimtes bereikt men via traptreden of hellingbanen. Van daar loopt men ondergronds door naar de brug zelf. Geluid en water maken dat de beleving van deze plek bijzonder wordt. Van daar bereiken de voetgangers een vrijliggend voetpad. Dankzij een transparant hek en de verhoogde positie kunnen zij van het prachtige uitzicht over Dubai en het water genieten.

Het maaiveld met fonteinen loopt onder de brug door. Het grondvlak wordt licht gebogen zodat de ruimte zo royaal mogelijk is. Via lighttubes wordt extra daglicht in bundels onder de brug gebracht dat weerkaatst wordt door de glinsterende stenen. Zo wordt deze ruimte overdag, en dankzij verlichting ook ’s avonds, een overzichtelijk en levendig onderdeel van de stad waar men zich graag ophoudt.

In samenwerking met Okra landschapsarchitecten en IV-Infra