De nieuwbouw voor de 'De Blauwe Klap' maakt onderdeel uit van het project “De Blauwe as” en is gelegen op de kruising van het Kanaal met de Industrieweg (Stadsboulevard). De locatie vormt een belangrijk knooppunt binnen de Assense infrastructuur. Het knooppunt wordt gekenmerkt door enerzijds een noord-zuid verbinding voor voet- fiets- en autoverkeer op de Stadsboulevard en anderzijds door een oost-west verbinding voor vaarverkeer op het Kanaal. Zowel deze dynamische locatie als de meegegeven basis principes uit het ambitie document hebben ons geïnspireerd tot het maken van het ontwerp voor de brug.

De brug maakt onderdeel uit van een reeks van 6 bruggen gelegen aan de Blauwe as en vormt de zogenaamde „kop” van deze reeks. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat wij de brug een expressieve vorm hebben meegegeven. Van veraf gaat de aandacht uit naar de brug en manifesteert de speelse vorm van balanspriem zich als een ‘landmark’. Om een landmark te kunnen maken hebben wij voor een ophaalbrug gekozen. Een traditionele balans heeft een slanke balanspriem en een massieve balanskist achter de hameipoort.

Wij hebben er voor gekozen om met de vormgeving van de balanskist expressiviteit en luchtigheid te creëren.Dit is ons gelukt door de zogenaamde traditionele balanskist in vier delen te splitsen. Vanaf het kanaal gezien oogt de balans hierdoor expressief en luchtig. Vanaf de Stadsboulevard zal deze meer verbindend en ingetogen overkomen. Ingetogen zodat het verkeer op de Stadsboulevard niet wordt afgeleid door een expressieve vorm. In tegenstelling tot de ervaring van veraf gaat de aandacht van dichtbij uit naar de plek. Hier wordt de overgang van noord naar zuid geaccentueerd door het spijlen hekwerk dat als een scherm de verschillende modaliteit over de brug zal begeleiden. Op de brug worden de balustrades transparant doordat de spijlen nagenoeg wegvallen als men er haaks op kijkt.
De bruggen zijn zo slank als mogelijk uitgevoerd. Het fiets- en voetpad wordt minder zwaar belast. Hierdoor hebben wij de dimensies van dit dek tot het minimum weten te beperken.

Doordat het fiets- en voetpad aan de buitenzijde van de brug is gelegen zal de totale brug ook slank ogen, waardoor de beleving van het water maximaal zal zijn. De beleving van het water wordt nog eens extra versterkt doordat wij zowel de brug als de aanlanding hebben voorzien van enorme sparingen. Hierdoor is de beleving van het water vanaf de brug en de openbare ruimte optimaal. Ook levert dit op het water een mooie verlichte plek op doordat er zeer veel daglicht door kan dringen tot het water niveau.

Awards: Genomineerd voor de European Steel Bridge Awards 2016

Klant: Gemeente Assen
Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort
Adviseurs: Royal HaskoningDHV en MEP:Vialis
Jaar: 2015

Project: #742

Foto's: Eric Bakker Fotografie