Nieuws

Voorbereidende werken Scheldetunnel Antwerpen van start

03.03.2021

Op 1 maart zijn de bouwwerkzaamheden gestart aan de Scheldetunnel, een nieuwe tunnel onder de rivier de Schelde die de Ring rond Antwerpen zal sluiten. Door de bouw van de Scheldetunnel ontstaat er een rechtstreekse verbinding voor het verkeer tussen de Linkeroever en de zuidelijk haven op de Rechteroever. Voor fietsers is er in de tunnel een afzonderlijke koker. De werkzaamheden aan de Scheldtunnel betekenen tegelijkertijd ook de start van de werken van de Oosterweelverbinding op de rechteroever. Architectenbureau ZJA, in opdracht van Lantis, is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp  voor de Scheldetunnel, de bijbehorende dienstgebouwen en de inpassing in de omgeving.

Scheldetunnel schakel tussen Rechter- en Linkoever

De Scheldetunnel is de belangrijkste schakel tussen de rechter- en de linkeroever van de Oosterweelverbinding en geldt als de kroon op de Oosterweelwerken. De Scheldetunnel bestaat uit een tunnel van circa 2 km lang voor autoverkeer met daarnaast een tunnel voor fietsers.

Kenmerkend in het ontwerp van ZJA is het licht-donker contrast van de tunnelmond en de wandbekleding, de gebogen vloeiende lijn van de tunnelmond en de lamellengevels van de dienstgebouwen en de tunnelmond. De wandbekleding loopt van geleidelijk donkergrijs buiten de tunnel naar lichtgrijs in de tunnel.

Onderscheidend is de inbedding van de tunnelmond en het dienstgebouw van de Scheldetunnel met hoge, groene hellingen en de schuin aflopende tussenmuur die de tunnel zijn eigen identiteit geeft op de Linkeroever. Op de Rechteroever is het dienstgebouw zo ver mogelijk verzonken in het maaiveld en ingebed in lage grondtaluds. De Scheldetunnel vormt niet alleen voor automobilisten een belangrijk verbinding, ook voor fietsers is de tunnel een belangrijke schakel in het fietsnetwerk om Antwerpen.

Sluiting van de Ring van Antwerpen

Antwerpen kampt al jaren met verkeersdrukte en lange files op de Ring. Dankzij de Oosterweelverbinding, een nieuwe snelwegverbinding tussen de Linker- en Rechteroever van de Schelde die de Antwerpse Ring sluit, wordt de doorstroming van het verkeer verbetert en overlast door geluid en luchtvervuiling vermindert. Ook ontstaat er ruimte voor nieuwe parken in de ringzone die de leefomgeving sterk verbeteren. De Ring vormt straks dan niet langer een muur die Antwerpen verdeelt. De Oosterweelverbinding is een belangrijk onderdeel van het Masterplan 2020 en moet de structurele mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen oplossen.

ZJA leverde in samenwerking met Lantis en in opdracht van THV RoTS (een combinatie van Witteveen+Bos en Sweco Belgium) niet alleen het architectonisch ontwerp voor de Linkeroever van de Oosterweelverbinding, maar ook het ontwerp voor de Rechteroever van de Schelde.