Chong Du

Architectuur heeft als eerste doel om te ontwerpen wat gewone mensen nodig hebben, wat het stedelijke leven kwaliteit geeft. Geen spectaculaire torens of bizarre verzinsels.

Chong groeide op in de stad Guangzhou in het zuiden van China. Hij zag hoe de stad in een razend tempo groeide en moderniseerde, maar ook hoe de publieke ruimte en de kwaliteit van het sociale leven daaronder leden. Als student bouwkunde was hij vooral geïnteresseerd in de relatie tussen hoe mensen samenleven en de inrichting van de gebouwde omgeving.

Als uitwisselingsstudent leefde hij een tijd in het Noord-Italiaanse Turijn. Maar zijn master deed hij aan de TU Delft, met een focus op het gebruik van innovatieve technieken om de sociale kwaliteit van het leven in grote steden te verbeteren. Zijn afstudeerproject ging over oude dorpen die door de mega-stad Guangzhou waren opgeslokt en dreigden te verdwijnen. Een ingrijpende verbetering van die oude structuren zou juist de grote sociale diversiteit, de economische en culturele eigenheid van die oude kernen voor de stad kunnen behouden.

‘Architectuur heeft als eerste doel om te ontwerpen wat gewone mensen nodig hebben, wat het stedelijke leven kwaliteit geeft. Geen spectaculaire torens of bizarre verzinsels.’

Bij ZJA vindt hij verwante geesten, want vrijwel alle projecten spelen zich af in de openbare ruimte en er is veel aandacht voor nieuwe technieken zoals parametrisch ontwerpen.

‘De leukste ontdekking vond ik dat er geen grote creatieve baas is wiens ideeën worden uitgevoerd. Er is samenwerking in teams. De creativiteit is het gevolg van de uitwisseling tussen meerdere disciplines.’