In augustus 2015 is gestart met de bouw van een nieuwe parkeergarage P3 Schiphol. Schiphol Nederland B.V. en Ballast Nedam tekenden hiertoe eerder een Design & Construct contract. De parkeergarage wordt gebouwd aan de entreezijde van het P3 terrein voor lang parkeren. Schiphol wil met deze parkeergarage een capaciteitsuitbreiding realiseren en de gebruikers van de garage extra comfort bieden.

Ballast Nedam benaderde ZJA voor het ontwerp van deze parkeergarage, die verdeeld is over zes lagen met ruim 2.600 parkeerplaatsen. Alhoewel parkeren zeker niet “top of mind” is bij de reiziger, en slechts een tussenstop op weg naar de terminal of naar huis, zijn comfort en ontspanning wel twee belangrijke voorwaarden, zodat het parkeren niet bijdraagt aan de onzekerheid en tijdsstress die met name het vertrek -en soms ook de terugkomst- met zich mee brengt.

ZJA stelde het gemak en de beleving van de reiziger in het ontwerp centraal, door in de vormgeving van de parkeergarage te streven naar een goede en eenvoudige oriëntatie met natural wayfinding, sober- en doelmatigheid met terughoudendheid in visuele prikkelingen en aandacht voor functionaliteit en sociale veiligheid.

De parkeergarage P3 is te karakteriseren als een groot, rechthoekig zwevend volume met daaraan als baken een glazen hoofdtrappenhuis. Voor de uitwerking van het interieur en exterieur van de parkeergarage koos ZJA voor terughoudende architectuur en kleurgebruik, terwijl het trappenhuis expressiever in kleur- en materiaalgebruik is.

Het trappenhuis is het meest beeldbepalende element en onderscheidt zich van de parkeergarage als zelfstandige volume. Het trappenhuis is hierdoor voor de reiziger de belangrijkste schakel in natural wayfinding.

Waar het trappenhuis een glazen open karakter heeft, werkt de gevel van de parkeergarage meer als een voile die het volume omhult. De onderste verdieping van de parkeergarage wordt niet omhuld, waardoor het volume minder massief wordt en lijkt te zweven. Door de voile worden de constructie-elementen en auto’s gefilterd, zodat de activiteiten achter de gevel waarneembaar blijven maar niet overheersend aanwezig zijn.

Het streven bij het ontwerp van de garage is om deze sober en doelmatig uit te voeren met de “look and feel” van parkeren op Schiphol Airport. De reiziger zal het interieur van de parkeergarage P3 dan ook zodanig kenmerken en ervaren.

Klant: Schiphol Nederland
Opdrachtgever: Ballast Nedam 
Jaar: 2016

Project: #790