In opdracht van Sweco Belgium heeft architectenbureau ZJA twee trambruggen ontworpen die de R4 ringweg rond Gent, de Ringvaart en E40 Brussel - Oostende overspannen. De bruggen dragen behalve een dubbel tramspoor ook een vrijliggend fietspad dat de kernen van Gent en Zwijnaarde  met elkaar verbindt.

Het concept voor deze kunstwerken sluit aan bij het naastgelegen project R4 zuid, waar nieuwe dwarsverbindingen een bijzonder accent toevoegen aan het parelsnoer van kunstwerken in en over de Ringvaart, terwijl overige kunstwerken sober van karakter zijn. Voor dit project geldt dat de trambrug over de E40 direct naast een bestaande verkeersbrug wordt gebouwd en om die reden terughoudend is vormgegeven en zich zoveel mogelijk voegt in het stramien van de bestaande brug. Dit in tegenstelling tot de brug over de Ringvaart, die zich juist los maakt van de naastliggende verkeersbrug en een verbijzondering krijgt. Deze brug is als een gebogen vakwerkbrug uitgewerkt en vult hiermee een gedifferentieerde serie van bijzondere kunstwerken over de Ringvaart aan.

Opdrachtgever: Sweco Belgium

Project: 0533

Fotograaf: Erwin Tecqmenne - Fototec