Nieuws

ZJA verwerft opdracht in Seoul, Zuid-Korea

9.7.2019

Op woensdag 3 juli tekende ZJA Zwarts & Jansma Architecten in Seoul een contract voor een hen op het lijf geschreven uitdagende onderzoeksopdracht. ZJA heeft de opdracht gekregen van GS E&C en de Korean Rail Research Institute (KRRI) voor het ontwikkelen van een systeem van viaducten met grote overspanningen ten behoeve van lightrailverbindingen in de grote steden van Zuid-Korea.

Onderzoek & Ontwikkeling
In de dichtbevolkte steden van Zuid-Korea heeft een ondergrondse metro vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit de voorkeur boven verhoogde, bovengrondse trajecten die ingepast moeten worden in de dichtbevolkte stad. Het aanleggen van ondergrondse trajecten is echter kostbaar en kent een veel langere bouwtijd.

KRRI heeft daarom de opdracht gekregen te onderzoeken of er hooggelegen bovengrondse oplossingen te bedenken zijn die minder impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit in een dichtbevolkt stad of daar zelfs een positieve bijdragen aan kunnen leveren op een economisch haalbare, elegante, duurzame en innovatieve manier.

Slanke constructie met grote overspanning

De studie zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Woosung D & C, Dong-A Engineering en C & SC CO. Aan het team is meegegeven om het aantal ondersteuningen van het viaduct te beperken tot het minimum en om daarnaast de constructie zo slank mogelijk uit te voeren. Verder is het belangrijk de bouwkosten laag te houden, zodat transportkosten minder op de rijksbegroting zullen drukken.

ZJA is erg trots op deze opdracht en voelt zich buitgewoon vereerd om met deze gerenommeerde partijen samen te mogen werken aan het oplossen van mobiliteitsvraag stukken in dichtbevolkte megasteden.

Het onderzoek zal dit jaar worden uitgevoerd en in 2021 zal het testtraject worden gebouwd.