Project

Floriande bruggen, Haarlemmermeer

Floriande bruggen, Haarlemmermeer

0200

Familie van bruggen voor de wijk "Floriande"

Vinexwijk Floriande in Hoofddorp bestaat uit verschillende eilanden met woningbouw die per eiland is ontworpen door een ander architectenbureau. Eenheid tussen de eilanden diende te ontstaan dankzij een familie van bruggen vormgegeven door één architectenbureau.

Voor de ontsluiting van de nieuwe Vinexwijk vroeg de gemeente Haarlemmermeer twee verschillende typen bruggen: een grotere brug om de wijk als geheel te kunnen bereiken en een kleiner type met een kleine overspanning voor het ontsluiten van de verschillende eilanden. Daarnaast was er behoefte aan een aantal bruggen specifiek voor voetgangers en fietsers.

De verschillende bruggen zijn ontworpen als één familie. Onafhankelijk van overspanning en specifieke functie worden alle bruggen gekarakteriseerd door een gebogen vorm, die als een golfbeweging over het water reikt. Twee randvoorwaarden zijn maatgevend voor de mate waarin de bruggen 'opbollen': de doorvaarthoogte en de helling van het wegdek. In het midden van de brug dient in de zomer voldoende ruimte te zijn voor de doorvaart van een maaiboot, in de winter moeten schaatsers onder de brug door kunnen schaatsen. Tegelijkertijd moeten de maximale helling van het wegdek voldoen aan de wettelijke eisen. Eén van de bruggen kruist bovendien een hoogspanningskabel waarvoor een minimale doorrijhoogte tussen brugdek en kabels geldt.

Deze randvoorwaarden resulteerden in bruggen met een minimale constructiehoogte en daarmee een minimale dikte voor het wegdek. De beperkte constructiehoogte wordt mogelijk gemaakt door het dek uit voorgespannen beton te maken en te verbinden aan de golvende rand van de borstwering, samengesteld uit prefab betonnen elementen. Het enige wezenlijke verschil tussen de grote en de kleine brug is de toevoeging van twee extra tussensteunpunten onder de brug met de grote overspanning.

De detaillering van de bruggen is zodanig ontworpen dat deze de dynamische uitdrukking van de brug versterkt. Zo onderstreept de gebogen, roestvast stalen leuning die in één grote zwiep de kades verbindt het gebaar van de overspanning. Door de gekromde randelementen, de ritmiek van de sparingen en de stijltjes van de leuning lijkt de brug telkens te veranderen met de positie van de aanschouwer. Bevestigingen zijn uit het zicht gehouden: geen enkele bout of moer is zichtbaar.

Award
Nominatie: Nationale Betonprijs 2001

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Constructeur: Witteveen & Bos

Gerelateerd

Zoekopdracht

Infrastructuur

Van grootschalige openbaar vervoersknooppunten, snelwegen, bruggen en tunnels tot (ondergrondse) stallingen en kleinschalige fiets-en…

Lees meer
Project

De Zandhazenbrug

Rank, slank en sterk – Spoorbrug, Muiderberg

In een overvol landschap moest een zo hoge en lange spoorbrug geen volumineuze verschijning zijn. En ook al is de Zandhazenbrug, een…

Lees meer
Project

Weguitbreiding A1/A6 Diemen - Almere Havendreef

Tussen Amsterdam en Almere

Het lijkt een rare vraag: kun je de infrastructuur van de noordelijke Randstad, tussen Diemen en Almere ingrijpend verbeteren, en…

Lees meer
Project

Fietsbrug over de A201, Brussel

Een netwerk van fietsverbindingen

De snelweg A201 die van de binnenring van Brussel naar de luchthaven Zaventem loopt is een drukke weg, die ook binnen de stad een…

Lees meer