Nieuws

Moshé Zwarts treedt terug

Rob Torsing en Reinald Top worden partners

20.05.2009

Na 20 jaar inspirerend het bureau mede te hebben vormgegeven, heeft Moshé besloten wat meer vrijheid te nemen voor privé interesses en tegelijk ruimte te creëren voor de nieuwe generatie.

Per 1 juli 2010 treedt Moshé Zwarts terug uit het bestuur van Zwarts & Jansma Architecten. Wij zijn blij dat hij als inspirator in verbinding blijft met het bureau en tevens een aantal projecten zal blijven begeleiden.

Het bureau is trots dat Rob Torsing en Reinald Top op die datum zullen toetreden als partner, na al een aantal jaren lid van de directie te zijn geweest.

We weten dat met deze veranderingen de continuïteit van het, voor ons inspirerende, bureau op lange termijn verzekerd zal zijn.

Later in het jaar zullen we een symposium organiseren waar de inspiratiebronnen van Moshé centraal staan.