Nieuws

Verlengde Waalbrug

ZJA ontwerpt in Nijmegen de verlengde Waalbrug. De verlenging van de bestaande monumentale brug uit 1936 is nodig als onderdeel van de dijkverlegging bij Lent. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen hebben op 1 november 2011 het ontwerp op hoofdlijnen vastgesteld.
De monumentale Waalbrug met zijn prominente bogenstructuur is een bekend icoon over de Waal. ZJA stelt in haar ontwerp het respect voor de monumentale hoofdbrug voorop. De bovenzijde van de brug krijgt een sober karakter. ZJA legt het accent op de onderzijde van de brug en de drie pijlers. De bogenconstructie van de hoofdbrug zet visueel door in de betonnen onderbouw van de verlenging. Als een hink-stapsprong loopt de golvende beweging, die hoog in de hoofdbrug wordt ingezet via het eiland en de onderkant van de verlenging, door naar de overkant. De bestaande Waalbrug werd in de jaren dertig gebouwd voor de uitbreiding van het verkeer. De nieuwe Waalbrug wordt gebouwd voor de uitbreiding van het water. Deze omkering vraagt om een ontwerp dat verkeersgebruikers vrij zicht geeft op de weidsheid van het landschap.
Het stenen landhoofd op het toekomstige eiland vormt de overgang tussen de oude en de nieuwe brug. Dit landhoofd is een gebouw dat diverse activiteiten kan gaan huisvesten.
Het ontwerp wordt technisch verder uitgewerkt door de aannemer in samenwerking met de architect. De aannemer wordt het komende half jaar via een aanbesteding geselecteerd. In 2016 dient de brug klaar te zijn samen met twee andere bruggen, de dijkverlegging, het graven van de nevengeul en de aanleg van het eiland.

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen