Bruggebouwen over de snelweg 'Utrechtse Baan'

Het plangebied Grotiusplaats, tussen Centraal Station en het Beatrixkwartier, wordt sinds de aanleg van de snelweg Utrechtse Baan rigoureus in tweeën gedeeld. Op initiatief van de rijksbouwmeester is een team van architecten gevormd onder leiding van Joan Busquets met als doel de helften ruimtelijk en functioneel met elkaar te verbinden. Architectenbureau ZJA kreeg de opdracht twee kantoorgebouwen over de Utrechtse Baan te ontwerpen.

Grotiusplaats bestaat uit een plein, omringd door kantoren, winkels en woningen. De verdiepte autowegen van de Utrechtse Baan lopen dwars door dit plein. ZJA ontwierp over deze snelweg twee kantoorgebouwen. De twee parallelle bruggebouwen overspannen de Utrechtse Baan, vormen aan weerszijden van het plein een sterke afbakening en verbinden de gebouwen met de noordkant en de zuidkant van het plein.

Zowel op maaiveld als vanuit de auto worden deze gebouwen ervaren als poorten. Om zoveel mogelijk openheid te creëren op pleinniveau zijn de kantoorgebouwen twee verdiepingen opgetild met daaronder slechts een glazen entree en een transparante winkelruimte. Om aan te sluiten bij het luifelplan van het stedenbouwkundig ontwerp is de eerste kantoorlaag boven de glazen onderbouw, teruggelegd ten opzichte van de gevel. Deze verdieping is met trekstangen opgehangen aan de bovenliggende verdiepingen.
Het bruggebouw aan de westzijde telt vijf kantoorverdiepingen, het gebouw aan de oostzijde is even hoog en heeft aan de noordkant een toren met extra lagen. De ontsluiting van het gebouw aan de westzijde is ondergebracht in twee kernen, die aan weerszijden van de Utrechtse Baan op maaiveld staan. Deze kernen verzorgen ook de stabiliteit. Het gebouw aan de oostzijde heeft drie toegangen op maaiveld.
De hoofddraagconstructie bestaat uit stalen vakwerkspanten die de grote overspanning over de Utrechtse Baan mogelijk maken en beeldbepalend zijn voor beide gebouwen. Op deze vakwerkspanten zijn dragende, betonnen gevelelementen geplaatst. De afwerking van de gevels is aan weerszijden van beide gebouwen verschillend. De gevels aan de pleinzijde zijn voorzien van een glazen vliesgevel, de gevels aan de andere zijde zijn steenachtig, refererend aan de steenachtige straatwand waarvan de gebouwen een voortzetting vormen.

Om de stalen draagconstructie onbekleed te mogen laten, moest worden aangetoond dat de brandveiligheid van het gebouw aan de bouwregelgeving voldoet zonder brandwerende bekleding. Onderzoek wees uit dat de grote staalmassa dankzij het relatief grote oppervlak van de toegepaste profielen een grote warmteafdracht heeft. Bij opwarming van de constructie in geval van brand kan het staal de warmte direct aan de omgeving afdragen. Een lichte overdimensionering volstond om de brandveiligheid van de constructie te waarborgen.

Klant: Multi Vastgoed AM
Ingenieur: Grabowsky & Poort

Project: 061