Eén van de hoogtepunten van de nieuwe snelweg A11 is de dubbele beweegbare brug over het Boudewijnkanaal. Het is tevens de eerste beweegbare brug in een snelweg in België. Deze ‘landmark’ maakt onderdeel uit van het lange viaduct; één van de grootste en de meest markante bouwwerken van de A11. Met een hoogte van 15 meter en een lengte van ruim 1200 meter is dit één van de blikvangers van de A11. De 12 kilometer lange nieuwe snelweg A11 zorgt voor een beter verbinding tussen de Zeehaven van Brugge en het binnenland. In opdracht van het consortium Via Brugge heeft ZJA de architectonische vormgeving van de nieuwe snelweg A11 verzorgd en de daarbij behorende knooppunten, tunnels, bruggen, ecopassages, rotondes en fietspaden. Bureau Bas Smets is verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing van het project.

In het ontwerp is rekening gehouden met hoe de infrastructuur beleefd wordt vanaf zowel de weg als vanuit het omringende landschap. De doelstelling daarbij was om een samenhangend ontworpen infrastructuur en landschap te maken; met een leesbaar wegbeeld, een maximale beleving van het landschap en een specifieke, uitdagende architectuur van de kunstwerken. Daarnaast speelde handhaving, versterking of herstel van de lineaire structuren van het landschap een belangrijk rol.

Voor het project A11 is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij verkeerskundige, ecologische, landschappelijke en ruimtelijke aspecten op een volwaardige manier zijn meegenomen bij de uitwerking van de hoofdweg. Deze integrale aanpak impliceert onder meer het voorzien van de nodige maatregelen ter mindering van de effecten op het milieu, de landschappelijke inpassing van de hoofdweg, kwalitatieve oplossingen voor kruisingen en aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Een volledig nieuw fietspadennetwerk zorgt voor veilig fietsverkeer van en naar de haven en tussen de polderdorpen.

Voor de groei van de hele Brugse regio, de haven van Zeebrugge en de Oostkust is de realisatie van de autosnelweg van grote waarde. Het gaat hierbij niet alleen om de realisatie van een betere verbinding voor het auto- en vrachtverkeer. Met de komst van de A11 wordt het havenverkeer en het personenverkeer van elkaar gescheiden zodat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vergroot. Het project A11 Brugge is 1 van de 6 ‘missing links‘ in het Vlaamse wegennet en het grootste DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) wegenproject van dit moment.

Het consortium Via Brugge bestaat uit; JAN DE NUL, Algemene Aannemingen VAN LAERE, ASWEBO, ACLAGRO, Franki Construct en TINC. Het consortium werkt voor het agentschap Wegen en Verkeer.

Klant: Agentschap Wegen en Verkeer
Opdrachtgever: Consortium Via Brugge
Adviesbureau: Sweco Belgium
Landschapsarchitect: Bureau Bas Smets
Jaar: 2017
Awards: dubbele beweegbare brug over het Boudewijnkanaal - Staalbouwwedstrijd 2018 België

Project: #647

Foto's: Sweco België, Agentschap Wegen en Verkeer, Infosteel