Project

A4 Delft - Schiedam

De eerste Honey Highway van Europa

De A4 Delft – Schiedam (A4DS) op een steenworp van Delft en Rotterdam, snijdt dwars door het natuur- en poldergebied van Midden-Delfland met knotwilgen, grutto's, schapen en slootjes. Om de zichtbaarheid van de weg te verlagen en de geluidsproductie te reduceren is besloten de weg deels half, deels geheel verdiept en deels in een tunnel uit te voeren.

Niet horen, niet zien, niet ruiken

De A4DS kruist in een verdiepte ligging tot 6 meter onder maaiveld dwars door de polder van Midden-Delfland, alles dat boven de weg uitsteekt of buiten het wegprofiel uitkomt, zal sterk zichtbaar worden in het landschap. “Niet horen, niet zien, niet ruiken” is het motto van het tracébesluit voor de A4DS.

Verborgen in het landschap

Een snelweg in het landschap is een moeilijk te verbergen element, niet alleen omdat er auto’s rijden die geluid en uitlaatgassen produceren of omdat een autosnelweg een enorm element is, maar vooral ook omdat een snelweg een enorm programma van eisen herbergt dat invloed heeft tot buiten de weg zelf.

Het plan kent een sterke landschappelijke opdeling van noord naar zuid: het eerste deel loopt op maaiveld door een recreatiegebied aan de rafelranden van de gemeente Delft.

Het tweede deel kruist verdiept door een cultuurhistorisch polderlandschap, met een vogelbroedgebied, kruisende ecologische structuren, een uitgebreide recreatief programma, een complexe waterhuishouding en kruisende kleinschalige infrastructuur.

Het derde deel loopt door stedelijk gebied in een landtunnel, over de grens tussen de gemeente Schiedam en Vlaardingen. Bovenop het tunneldak is een sportpark met bomen aangelegd met fietspaden.

The Honey Highway

De 7 kilometer lange A4DS tussen Delft en Schiedam is een paradijs voor bijen en is de eerste Honey Highway ter wereld. Om bijensterfte tegen te gaan is biologisch bloemenzaad uitgestrooid in een deel van de berm langs de A4. Deze Honey Highway zorgt er voor dat bijen weer de kans krijgen om op onbespoten schrale grond te zitten, die met name te vinden is langs de rijkswegen.

Dit stuk weg is maar het begin, en zal navolging krijgen door heel Nederland. De Honey Highway is een samenwerkingsproject van initiatiefneemster Deborah Post met Rijkswaterstaat, Provincie, Gemeente Midden-Delfland, Consortium A4all, bedrijven, sponsoren en burgers.

Architect: ZJA
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Aannemer: Bouwcombinatie A4ALL, bestaande uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels
Landschapsarchitect: Bosch Slabbers Landscape Architecten
Jaar: 2015

Poject: #646

Foto's: Rijkswaterstaat, Marc Blommaert/Heijmans, Jorgen Caris and ZJA

Gerelateerd

Project

Ring rond Brussel

Een betere ringweg

Een van de grootste infrastructurele werken in België is de ingrijpende renovatie van de Ring rond Brussel. Architectenbureau ZJA levert in…

Lees meer
Nieuws

Definitieve gunning uitbreiding N206 Europaweg Leiden

Het team van Boskalis, architectenbureau ZJA en BoschSlabbers landschapsarchitecten heeft de definitieve gunning ontvangen voor de N206…

Lees meer
Project

N206 Tjalmaweg, Katwijk - Leiden

Groene weg met Romeins verleden

Van Leiden naar de kust, tussen het open landschap van de voormalige vliegbasis Valkenburg en Katwijk, ligt de provinciale weg N206. Als…

Lees meer
Nieuws

Vergroening langs de snelweg

Vergroening langs de snelweg

Lees meer