Amfora Amstel voorziet op een lengte van rond 500 meter een ondergronds gebouw met 6 lagen. De bovenste 3 lagen worden voor publieke functies gebruikt, de andere lagen dienen als parkeergarage en als opslagplaats voor infrastructuur.

Amfora Amstel, een uitwerking van het veelbesproken Amfora-concept, biedt veel mogelijkheden voor Amsterdam. De carbon-footprint van een stadsbewoner is relatief laag: hij verblijft ‘bovenop’ de voorzieningen en is voor zijn vervoer niet afhankelijk van alleen de auto. Daarmee is Amfora Amstel een logische stap in het verdichten van de stad als geheel. Voorzieningen kunnen in het hart van de stad geplaatst worden in plaats van in de periferie. Daarmee is Amfora is een ‘oxymoron’, een schijnbare tegenstelling; verdichten creëert ruimte. Door ondergronds (onder water) te verdichten ontstaat er bovengronds nieuwe ruimte voor wonen en werken.

De mooiste plekken van Amsterdam (de kades langs de grachten) worden op dit moment gedicteerd door geparkeerde auto’s. De locatie aan de Amstel vormt hierop geen uitzondering. Herinrichting van het straatniveau biedt de mogelijkheid terug te keren naar de oorspronkelijke kwaliteiten van de kades. De zone aan de waterkant wordt gevrijwaard van auto’s en zo geschikt voor recreatieve doeleinden, het voetgangersgebied langs de gevels wordt verbreed en de zone ertussen blijft beschikbaar voor het transport door de stad.

In de directe omgeving van de Amstellocatie wordt veel ruimte op de begane grond ingenomen door functies die geen positief effect hebben op de beleving van de straat: opslagruimten, autogarages, werkplaatsen en installatietechnische voorzieningen. Deze worden als onprettig ervaren en nemen juist de meest in het oog springende locaties in beslag. Dankzij de realisatie van Amfora Amstel ontstaat de mogelijkheid om aan dit soort functies ruimte te bieden onder de grond. Ruimten op de begane grond komen zo weer beschikbaar voor representatieve functies, zoals woningen, horeca en winkels. Dit zal de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de straat aanzienlijk verhogen.

De veelzijdigheid van Amsterdam is te zien in de omgeving van de Amstel. Tal van functies met nationale betekenis zoals Artis, de Hortus, uitgaansgelegenheden, universiteitsgebouwen, bekende hotels, musea en de Nederlandse Bank liggen op loopafstand van de Amstellocatie. Al deze functies zijn gebaat bij een project als Amfora Amstel. Naast voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid biedt Amfora plaats aan functies die nu lastig in de binnenstad zijn onder te brengen. De Nederlandse Bank zou haar archief kwijt kunnen in het plan, universiteiten krijgen mogelijkheden voor extra collegezalen. Daarnaast werkt de toestroom van mensen versterkend voor horeca- en winkelgelegenheden.

Amfora Amstel kan een verbinding aangaan met culturele functies boven de grond. Door bijvoorbeeld theater- en ontvangstfaciliteiten toe te voegen in het gebied tussen het Amstel Hotel en Carré ontstaat een verbinding tussen deze beide iconen. Bij de Hermitage zou een museum kunnen ontstaan dat geïntegreerd is in een hoogwaardig winkelgedeelte. Een belangrijke ‘ondersteunende’ functie is het parkeren van de auto’s op de lagen -3 t/m -6. Met het oog op de toekomst levert Amfora Amstel voldoende energie en middelen om de elektrische auto’s op te laden. Deze multifunctionaliteit van Amfora Amstel sluit uitstekend aan bij de ambities van de stad om in 2028 de olympische spelen te organiseren.

Het is waarschijnlijk dat Amfora Amstel meer publiek de stad in zal trekken dan nu het geval is. Deze toename van verkeersstromen mag geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van Amsterdam. Amfora Amstel ligt centraal ten opzichte van twee belangrijke openbaar vervoerssystemen: de Noord-Zuidlijn en de Oostlijn, en kan fungeren als overstapstation (HUB) tussen de beide lijnen. Met een electrisch duurzaam people mover systeem in Amfora Amstel sluiten we aan op deze HUB-filosofie. Bovendien is Amfora Amstel gepland als een energieneutraal project. Mogelijk wordt dit onder andere door decentrale energieopwekking met bodemopslag en betonkernactivering.

Het betreden van een ondergrondse ruimte voelt voor veel mensen onnatuurlijk. Bij het ontwerpen van ondergrondse ruimten is het van belang hiermee rekening te houden. Een goed ontwerp kan inspelen op het gevoel van veiligheid en de onbehaaglijkheid wegnemen. Ondanks de grote schaal van het project is in het ontwerp rekening gehouden met de menselijke maat: grote, lage of kleine, hoge ruimten hebben een negatief effect op de beleving. Ruimten en functies zijn zodanig ten opzichte van elkaar gepositioneerd dat het overzicht behouden blijft. Onoverzichtelijke plekken en donkere, doodlopende hoeken zijn vermeden. Het toepassen van vides zorgt ervoor dat bezoekers meerdere gebouwlagen kunnen overzien. Dit verhoogt het gevoel van sociale veiligheid. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de verlichting, kleur en materialisering. Het toepassen van hoogwaardige materialen zoals glas, rvs en natuursteen versterken de belevingswaarde en het gevoel van welbehagen.

Awards
Winnaar: MIPIM Future Projects Award 2010, categorie Big Urban Projects

Project: #453