5.11.2019

De door ZJA ontworpen Albert Cuypgarage, gebouwd onder de Boerenwetering in de Amsterdamse wijk de Pijp, is genomineerd voor de Betonprijs 2019. Een uniek project, want niet eerder werd in Amsterdam een parkeergarage aangelegd onder een bestaande gracht. Efficiënt gebruik van de beperkte ruimte in de Pijp staat voorop; de komst van de Albert Cuypgarage verlaagt de parkeerdruk én biedt meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers in de buurt.  

De jury over de Albert Cuypgarage: "Geweldig om onder water een parkeergarage te maken in binnenstedelijk gebied. Er is meervoudig ruimtegebruik en het geheel is scherp uitgevoerd."

Vloer van onderwaterbeton versterkt met staalvezels

De keldervloer van de parkeergarage bestaat uit onderwaterbeton dat is versterkt met staalvezels. Daaroverheen is een constructievloer gestort. Door deze combinatie kon de keldervloer dunner uitgevoerd worden, dat scheelt niet alleen veel kubieke meters beton ook hoefde minder grond ontgraven en afgevoerd te worden. Zo werden hinder en risico’s voor de omgeving geminimaliseerd.

Betonnen kolommen
De parkeergarage wordt alleen in het midden ondersteund door betonnen kolommen die ovaal van vorm zijn en van boven naar onderen taps toelopen. Door de lange rij kolommen kan de gebruiker ver kijken wat het overzicht en de sociale veiligheid vergroot in de parkeergarage. Bovendien zijn technische onderdelen in het plafond weggewerkt wat het ruimtelijke effect van de parkeergarage vergroot.

Bij de bouw van de Albert Cuypgarage is gestreefd de hinder en risico’s voor de omgeving te minimaliseren en te zorgen voor een hoge bouwsnelheid. Door een slimme combinatie van in situ beton én aanvoer van prefab beton is hier invulling aan gegeven.

Prijsuitreiking Betonprijs 2019

Op donderdag 14 november wordt de winnaar van de Betonprijs bekend gemaakt tijdens de Betondag in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Max Bögl Nederland is verantwoordelijk voor de bouw van de Albert Cuypgarage in opdracht van de gemeente Amsterdam.