Project

Blankenburgverbinding, Rotterdam

Verscholen snelweg bij Rotterdam

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg tussen de A20 en de A15. De weg ligt verscholen in een verdiepte bak, duikt in een landtunnel onder de Aalkeetpolder door en in een diepe tunnel onder Het Scheur. Aan de noordzijde sluit de Blankenburgverbinding aan op de A20 via een verdiept gelegen knooppunt. Aan de zuidzijde sluit de nieuwe weg aan op de A15 in een knooppunt met een aantal nieuwe fly-overs. Architectenbureau ZJA maakte het architectonisch ontwerp van de kunstwerken en de dienstgebouwen van de Blankenburgverbinding.

Verscholen snelweg bij Rotterdam

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg tussen de A20 en de A15. De weg ligt verscholen in een verdiepte bak, duikt in een landtunnel onder de Aalkeetpolder door en in een diepe tunnel onder Het Scheur. Aan de noordzijde sluit de Blankenburgverbinding aan op de A20 via een verdiept gelegen knooppunt. Aan de zuidzijde sluit de nieuwe weg aan op de A15 in een knooppunt met een aantal nieuwe fly-overs. Architectenbureau ZJA maakte het architectonisch ontwerp van de kunstwerken en de dienstgebouwen van de Blankenburgverbinding.

Inpassen snelweg en dienstgebouwen

Aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg en Het Scheur, in het waardevolle en kwetsbare veenweidelandschap van de Aalkeetpolder, is de ontwerpopgave het zo verdekt mogelijk inpassen van de snelweg en dienstgebouwen in het landschap. De noordelijke toerit bestaat uit een verdiepte, open tunnelbak, geflankeerd door brede rietzones.

Het dienstgebouw van de tunnel is door ZJA ontworpen als houten schuur op een boerenerf omzoomd door riet en sloten. Om de watergang en rietzone over de tunnel heen te kunnen trekken is een verbijzondering in de plafondconstructie van de tunnelbuis ontworpen. Het gebouw zelf sluit in maat en schaal aan bij de bestaande bebouwing langs de Zuidbuurt. Het dienstgebouw is gebouwd in twee volumes en bekleed met vergrijzende houten lamellen. De lamellen dienen eveneens als extra veiligheidsschil, waardoor geen ongewenste erfafscheidingen nodig zijn. Onderhoudsvoertuigen kunnen in het gebouw worden geparkeerd, waardoor buiten geen parkeerplaatsen nodig zijn. Het erf krijgt het karakter van de bestaande boerenerven langs de Zuidbuurt en is via een eenvoudige betonnen polderbrug ontsloten vanaf de Zuidbuurt.

Knooppunt  A24 met de A15

Het knooppunt van de A24 met de A15 is onderdeel van het grootschalige havenlandschap van Rotterdam. Hier mag de A24 gezien worden. Een bloemrijke grasheuvel, die bijna 25 meter boven de omgeving uitsteekt, bepaalt hier het beeld. De fly-overs snijden deze heuvel aan. De heuvel wordt doorsneden door een brede leidingenstrook, overbrugd door viaducten. Aan de voet van de heuvel worden twee waterinfiltratiezones (wadi’s) aangelegd.

Vanaf de fly-overs is er spectaculair uitzicht over het havengebied. De fly-overs en viaducten in het knooppunt worden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton (in situ). Deze bouwmethode maakt het mogelijk een mooi doorlopend, ogenschijnlijk zwevend dek te realiseren. De ondersteuningen bestaan uit enkelvoudige, symmetrisch onder het dek geplaatste pijlers met afgeronde koppen. Om het effect van een ogenschijnlijk zwevend dek te versterken, wordt het brugdek aan de buitenzijden verjongd en kraagt het uit ten opzichte van de pijler. In het ontwerp van ZJA zijn de fly-overs voorzien van randelementen uit lichtgrijs composiet, die de lijn van het verjongende brugdek voortzetten.

Klant: Rijkswaterstaat
Opdrachtgever ZJA: BAAK (Ballast Nedam – DEME Group – Macquarie Group)
Landschapsarchitect: Bosch Slabbers Landschapsarchitecten
Jaar: 2017 - heden

Project: #850

 

 

Gerelateerd

Zoekopdracht

Infrastructuur

Van grootschalige openbaar vervoersknooppunten, snelwegen, bruggen en tunnels tot (ondergrondse) stallingen en kleinschalige fiets-en…

Lees meer
Project

Zuidasdok, Amsterdam

Waar de stad groeit en knelt

De ambitie voor het gebied rond Zuidas in Amsterdam was, zoals het echte stadsuitbreidingen betaamt, een gooi naar het hoogste: vanuit een…

Lees meer
Project

Weguitbreiding A1/A6 Diemen - Almere Havendreef

Tussen Amsterdam en Almere

Het lijkt een rare vraag: kun je de infrastructuur van de noordelijke Randstad, tussen Diemen en Almere ingrijpend verbeteren, en…

Lees meer
Project

Tweede Heinenoordtunnel

Eerste boortunnel van Nederland

Lees meer