Verscholen snelweg bij Rotterdam

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg tussen de A20 en de A15. De weg ligt verscholen in een verdiepte bak, duikt in een landtunnel onder de Aalkeetpolder door en in een diepe tunnel onder Het Scheur. Aan de noordzijde sluit de Blankenburgverbinding aan op de A20 via een verdiept gelegen knooppunt. Aan de zuidzijde sluit de nieuwe weg aan op de A15 in een knooppunt met een aantal nieuwe fly-overs. Architectenbureau ZJA maakte het architectonisch ontwerp van de kunstwerken en de dienstgebouwen van de Blankenburgverbinding.

Inpassen snelweg en dienstgebouwen

Aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg en Het Scheur, in het waardevolle en kwetsbare veenweidelandschap van de Aalkeetpolder, is de ontwerpopgave het zo verdekt mogelijk inpassen van de snelweg en dienstgebouwen in het landschap. De noordelijke toerit bestaat uit een verdiepte, open tunnelbak, geflankeerd door brede rietzones.

Het dienstgebouw van de tunnel is door ZJA ontworpen als houten schuur op een boerenerf omzoomd door riet en sloten. Om de watergang en rietzone over de tunnel heen te kunnen trekken is een verbijzondering in de plafondconstructie van de tunnelbuis ontworpen. Het gebouw zelf sluit in maat en schaal aan bij de bestaande bebouwing langs de Zuidbuurt. Het dienstgebouw is gebouwd in twee volumes en bekleed met vergrijzende houten lamellen. De lamellen dienen eveneens als extra veiligheidsschil, waardoor geen ongewenste erfafscheidingen nodig zijn. Onderhoudsvoertuigen kunnen in het gebouw worden geparkeerd, waardoor buiten geen parkeerplaatsen nodig zijn. Het erf krijgt het karakter van de bestaande boerenerven langs de Zuidbuurt en is via een eenvoudige betonnen polderbrug ontsloten vanaf de Zuidbuurt.

Knooppunt  A24 met de A15

Het knooppunt van de A24 met de A15 is onderdeel van het grootschalige havenlandschap van Rotterdam. Hier mag de A24 gezien worden. Een bloemrijke grasheuvel, die bijna 25 meter boven de omgeving uitsteekt, bepaalt hier het beeld. De fly-overs snijden deze heuvel aan. De heuvel wordt doorsneden door een brede leidingenstrook, overbrugd door viaducten. Aan de voet van de heuvel worden twee waterinfiltratiezones (wadi’s) aangelegd.

Vanaf de fly-overs is er spectaculair uitzicht over het havengebied. De fly-overs en viaducten in het knooppunt worden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton (in situ). Deze bouwmethode maakt het mogelijk een mooi doorlopend, ogenschijnlijk zwevend dek te realiseren. De ondersteuningen bestaan uit enkelvoudige, symmetrisch onder het dek geplaatste pijlers met afgeronde koppen. Om het effect van een ogenschijnlijk zwevend dek te versterken, wordt het brugdek aan de buitenzijden verjongd en kraagt het uit ten opzichte van de pijler. In het ontwerp van ZJA zijn de fly-overs voorzien van randelementen uit lichtgrijs composiet, die de lijn van het verjongende brugdek voortzetten.

Klant: Rijkswaterstaat
Opdrachtgever ZJA: BAAK (Ballast Nedam – DEME Group – Macquarie Group)
Landschapsarchitect: BoschSlabbers Landschapsarchitecten
Jaar: 2017 - heden

Project: #850