Nieuws

Omgevingsvergunning Oosterweelverbinding Antwerpen ingediend

04.05.2020

Antwerpen kampt al jaren met verkeersdrukte en lange files op de Ring. Dankzij de Oosterweelverbinding wordt de doorstroming van het verkeer verbetert en overlast door geluid en luchtvervuiling vermindert. Ook ontstaat er ruimte voor nieuwe parken in de ringzone die de leefomgeving sterk verbeteren. De Ring vormt straks dan niet langer een muur die Antwerpen verdeelt. Inmiddels is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend voor het Oosterweelproject, deel Rechteroever en Scheldetunnel. De werken aan de Ring zullen in 2021 starten. ZJA leverde in samenwerking met Lantis niet alleen het architectonisch ontwerp voor de linkeroever van de Oosterweelverbinding, maar ook dat voor de rechteroever van de Schelde.

Sluiting van de Ring van Antwerpen

De Oosterweelverbinding is een nieuwe snelwegverbinding tussen de linker- en rechteroever van de Schelde die de Antwerpse Ring sluit en daarmee de doorstroming sterk verbetert en het aantal files vermindert. De Antwerpse Ring wordt gesloten door de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde en tunnels onder het Albertkanaal die aansluiten op de bestaande Ring. Door de bouw van de Scheldetunnel ontstaat er een rechtstreekse verbinding voor het verkeer tussen de linkeroever en de zuidelijk haven. Voor fietsers is er in de tunnel een afzonderlijke koker.

Op de Rechteroever ligt het accent nadrukkelijk op de relatie tot de groene zones en het ontsluiten ervan voor fietsers en voetgangers. Dat betekent veel nieuwe fietsroutes met nieuwe fietsbruggen en onderdoorgangen die wijken en groene zones bereikbaarder maakt. Door de Oosterweelverbinding verdiept aan te leggen en zoveel mogelijk te overkappen, wordt de inpassing in de stad en het landschap drastisch verbeterd. Bovendien biedt het verdiept aanleggen van de Ring ook de kans om ruimtelijke relaties tussen wijken te herstellen met veel aandacht voor groen, fietsers en voetgangers.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd

Nieuws

Vergroening langs de snelweg

Vergroening langs de snelweg

Lees meer
Project

Oosterweelverbinding Rechteroever, Antwerpen

De Ring en de stad

Lees meer
Werkwijze projecten

Infrastructuur verbetering met oog op ecologische waarden

Weguitbreiding A1/A6 Diemen – Almere Havendreef

Als architect was ZJA betrokken bij een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland, het zogenaamde SAA project (Schiphol

Lees meer
Nieuws

Bouw Scheldetunnel van start!

26.01.2023

Lees meer