Gedaanteverandering in twee stappen

FC Utrecht is een trotse voetbalclub met een geduchte reputatie. Het kan spoken in Stadion Galgenwaard. Om het uit 1981 stammende stadion aan de nieuwe tijd en ambities van de club aan te passen was een ingrijpende uitbreiding en renovatie nodig. Die vonden plaats tussen 2001 en 2003, in twee fasen. Het door architectenbureau ZJA geleverde ontwerp hield er rekening mee dat het voetbal tijdens alle werkzaamheden gewoon kon doorgaan.

Het oude Galgenwaard bestond in feite uit vier losse tribunes. In dit ontwerp moesten Galgenwaard een stadion meer een geheel worden onder een overkoepelend dak en een open en uitnodigend thuis worden voor de supporters van de FC. Het nieuwe hoofdgebouw is bedacht rondom een groot vide, een lichte open ruimte vanwaar bezoekers en gebruikers toegang hebben tot alle functies van het gebouw. De glazen pui en slanke stalen constructies en trappen geven ruimte en overzicht.

De ruimte onder de hoofdtribune is op een slimme manier gebruikt voor zalen en kantoren. Ook de kleedkamers zijn daar te vinden, en dankzij een glazen wand tussen spelerstunnel en de doorgangsruimte voor toeschouwers kunnen de supporters de spelers van dichtbij zien.

Een groot verenigend gebaar 

In een tweede fase, in 2003, werd een nog grotere stap gemaakt. De nieuwe zuidtribune werd voltooid, met daarin een sportcomplex van vier verdiepingen. Er zijn een indoor-atletiekbaan en zalen voor basketbal en volleybal. Aan de west- en oostkant van het stadion werden de oude commerciële ruimtes gesloopt en vervangen door nieuwe, grotere winkelruimtes gerealiseerd. Er kwamen extra parkeerplaatsen bij. Er is ook een nieuwe supporterspromenade met toiletten en horeca. Van daar bereiken de toeschouwers via nieuwe stalen trappen aan de buitenkant van het stadion hun plaats. Het aantal toeschouwers dat Galgenwaard kan huisvesten is na de renovatie en uitbreiding verdubbeld, er kunnen nu 23.750 mensen binnen.

Het bijzondere aan het ontwerp van Galgenwaard is dat het een totale transformatie bewerkstelligt, terwijl het helemaal voortbouwde op de bestaande structuren. Het stadion is in capaciteit verdubbeld, maar heeft aan intimiteit gewonnen. De uitbreiding gaat gelijk op met een groot verenigend gebaar. Als bekroning van de voltooide gedaanteverwisseling van Galgenwaard werd het uit één stuk aangeleverde vakwerkspant van honderd meter lengte geplaatst dat de overkapping nu alle vier de delen van het stadion onder één dak brengt. Dat heeft een voelbaar effect voor de menigte die haar club toejuicht. De sfeer wordt bepaald door de beleving van een samenhangende binnenruimte rond het veld. Het vernieuwde Galgenwaard doet in dit opzicht Engels aan. Bovendien is het majesteitelijke witte spant een blikvanger die vanuit de verte Galgenwaard markeert.

Klant: FC Utrecht
Opdrachtgever ZJA: Bouwbedrijf Midreth
Jaar: 2001 en 2003

Project: #167