De vervanging van de Stolperophaalbrug is onderdeel van de herinrichting van het knooppunt N248/N249 en maakt deel uit van de wegreconstructie tussen de Stolper- en de Schagerbrug in de kop van Noord Holland.

De door architectenbureau ZJA ontworpen nieuwe Stolperophaalbrug is gebouwd naast de oude brug en sluit aan op de Dijkweg. De brug is uitgevoerd met niet gekoppelde balanspriemen, elk geplaatst op een slanke hameistijl. De brug heeft een sierlijk, maar sober en terughoudend karakter en vormt zo een waardige en bescheiden verschijning in het Noord-Hollandse landschap. De architectonische vormgeving van de Stolperophaalbrug is geïnspireerd door de natuur en het water. De brug wordt gekarakteriseerd door een vloeiende hoofdvorm, die als een golf- of windbeweging over het water reikt.

Zowel de ogenschijnlijk doorbuigende balanspriem met druppelvormig contragewicht als de getailleerde hameistijl vertonen in de lengterichting sierlijke gekromde lijnen, maar hebben in wezen een eenvoudige prismatische doorsnede. Dit zeshoekige resp. rechthoekige dwarsprofiel verloopt in de lengterichting langs de gekromde contouren, waarbij de maakbaarheid van de organische vormen uit plaatstaal een hoofdoverweging was. De vlakke platen zijn slechts licht enkelvoudig gekromd en met lange verlopende lassenlijnen tot sierlijk gebogen lichamen aan elkaar gezet.

Het principe van de vloeiende vormgeving komt ook terug in de afgeronde stalen randafwerking van de zijkant van de brug en in de betonnen steunpunten van de aanbruggen waarbij de ronding van de kolommen in de onderslagbalk is doorgezet. Door de organische vormen en het gebruik van lichte kleuren vloeit de brug langzaam over in de natuur en wordt zo onderdeel van het landschap.

Klant:Provincie Noord Holland
Opdrachtgever ZJA: Sweco Nederland
Aannemer:Combinatie Hillebrand - Beentjes
Engineering: Akerveld Engineer
Jaar: 2015

Project: #320

Photos: Akerveld Engineering