De Verlengde Waalbrug in Nijmegen ligt in het verlengde van de historische Waalbrug en vormt de hoofdverbinding van de stad Nijmegen met Lent en Arnhem. De brug is onderdeel van het project “Ruimte voor de Waal”, dat middels het verleggen van de dijk en het graven van een Nevengeul de waterstanden in de rivier onder controle brengt.

Het project De Verlengde Waalbrug bestaat uit 2 elementen:

  • Een betonnen brug met 4 overspanningen van 52 tot 79 meter en
  • Het Bastion, het koppelstuk met de bestaande Waalbrug.

Voortvloeiend uit het thema “Ruimte voor de Rivier” is de Verlengde Waalbrug niet gebouwd voor het verkeer, zoals destijds de oude Waalbrug, maar voor het water. In plaats van de weg over het water mogelijk te maken, maakt deze brug de waterstroom onder de weg mogelijk. Deze omkering bepaalt mede het contrast tussen de Waalbrug en de Verlengde Waalbrug. De nieuwe brug is gebouwd om extra water te faciliteren, en heeft zodoende een door waterbewegingen bepaald karakter. Het is een gestroomlijnde brug die gevormd lijkt door de krachten van het water met als uitvloeisel dubbelgekromde pijlers en hamerstukken.

De golvende dynamiek van de Verlengde Waalbrug is tevens de verbinding in vorm met de gebogen stalen spanten van de bestaande Waalbrug. De bestaande stalen boogbrug over de Waal sluit in zijn vorm en formaat aan op het grootschalige rivierenlandschap en de andere bruggen. De Verlengde Waalbrug is rijdend over de N325 ondergeschikt aan het grote gebaar, met de beeldkwaliteit van de Verlengde Waalbrug vooral in de onderconstructie en de detaillering. De Nevengeul is kleinschaliger dan de Waalgeul en is met zijn nieuwe kade en uitloopgebieden intiemer van karakter. De Verlengde Waalbrug sluit in vormgeving aan bij deze intieme sfeer.

De gestroomlijnde vorm van de brug is bereikt op een manier die past bij de 21ste eeuw. Architectenbureau ZJA vertaalde het ontwerp in een parametrisch computermodel dat de dubbelgekromde vormen geometrisch heeft geoptimaliseerd. In de uitwerking is bewust gekozen voor ter plekke gestort beton. Dit vanwege de eis voor een monolithische, ongedilateerde verbinding van de brug. Om de 20.000m3 beton vorm te geven, is gebruik gemaakt van 12.000m2 dubbel gekromde bekisting. 

Winnaar Betonprijs 2015  

Klant: Gemeente Nijmegen
Opdrachtgever: Aannemerscombinatie i-Lent (Dura Vermeer en Ploegam)
Adviseur: Witteveen+Bos 
Jaar: 2015

Project: #661