Een nieuw landschap voor de rivier

De Verlengde Waalbrug, Nijmegen

Met zijn overspanning van 244 meter was de Waalbrug bij Nijmegen in 1936 de langste boogbrug in Europa. Nog altijd biedt hij een majestueuze aanblik boven het weidse rivierenlandschap. In 2007 trad het planologisch kernbesluit Ruimte voor de Rivier in werking, als reactie op de overstromingen van de jaren negentig en om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Bij Nijmegen betekende dat onder andere het verleggen van de dijk bij Lent en het graven van een nevengeul naast de rivier (de Spiegelwaal). Door die zij-arm aan de Waal moest de Waalbrug worden verlengd om de sprong over de nieuwe zij-arm van de rivier te maken. ZJA verwierf de opdracht de Verlengde Waalbrug te ontwerpen.

Lees meer over het project

Terwijl de meeste rivierbruggen zijn gebouwd om verkeer het water te laten oversteken, is de Verlengde Waalbrug gebouwd om het water onder het verkeer door te laten gaan. Om dit feit in de vorm van de brug tot uitdrukking te brengen, is gekozen voor het idioom van stroming en slijtage. Een brug gevormd door de kracht van water en zijn schurende werking.

– Jochem Verbeek, projectarchitect bij ZJA

Een gespiegelde brug over de Spiegelwaal

Het denken achter het plan Ruimte voor de Rivier is een radicale breuk met de traditionele Nederlandse omgang met het water. In plaats van de rivier achter hoge dijken zo snel mogelijk naar zee te laten stromen, draait het in dit plan om de noodzaak van waterberging. Diepere uiterwaarden, nevengeulen en moerasgebieden, alles om het gevaar op overstroming te verminderen. Dat daarmee ook nieuwe natuurgebieden en recreatieve mogelijkheden ontstaan is ook bij Nijmegen goed te zien. Tussen Waal en Spiegelwaal ligt nu een populair eiland, Veur-Lent, dat bereikbaar is via een aantal nieuwe bruggen. De Spiegelwaal is ideaal voor watersporters.

De oude Waalbrug met zijn grote boog domineert het vergezicht. Het is een blikvanger die in een monumentaal gebaar de rivier overwint. De Verlengde Waalbrug spiegelt de verhoudingen. Het is een brug die op het land werd gebouwd om daaronder een rivier-arm uit te graven. Zijn doel is om de rivier ruimte te geven en beter te leren kennen, van dichtbij. Daarom vermijdt het ontwerp van de Verlengde Waalbrug de concurrentie met de boog van de Waalbrug en verlegt de aandacht naar de onderkant, de pijlers en de landhoofden, het eiland en de nabijheid van het stromende water. Door de aandacht naar de onderkant van de brug te verleggen versterkt de Verlengde Waalbrug de beleving van het nieuwe recreatiegebied rondom de Spiegelwaal.

De vorm vinden, de pijlers maken

Een brugdek zonder tuien of boog vereist pijlers en de vorm daarvan moest constructief functioneel te zijn, maar diende hier in zijn verschijning ook de vormende kracht van stromend water op te roepen. Denk aan geulen op het strand of keien die door langsstromend water hun vloeiende vorm gekregen hebben. ZJA maakte een parametrisch model waarin alle krachten en eigenschappen functioneel aan elkaar gekoppeld zijn. Het systeem genereerde duizenden varianten van het ontwerp van de pijlers. Uiteindelijk vonden de ontwerpers de vorm die niet alleen de brug draagt en de gewenste ruimtelijke en visuele uitwerking heeft, maar die ook nog eens ter plekke kon worden gestort.

De gestroomlijnde vorm van de pijlers vereist namelijk een bijzondere bekisting. De enorme pijlers ontstonden in een geraamte van gefreesde balken, bekleed met gebogen multiplex platen. Het wapenen, storten en afwerken van de pijlers werd met grote aandacht voor detail gedaan. Bekistingsolie en roest zouden het oppervlak van de pijlers kunnen aantasten. Juist omdat de brug ontworpen was om vooral van onderaf beleefd te worden werden de laatste ongerechtigheden met de hand verwijderd. Opmerkelijk is de flauw ingedeukte plek vlak onder het brugdek dat in iedere pijler zit. Bal een vuist en zie het kuiltje in je pols verschijnen. Een detail in het beton dat de krachten die in het spel zijn met een lichamelijk beeld oproept.

Award:
Winnaar Betonprijs 2015  

Architect: ZJA
Klant: Gemeente Nijmegen
Opdrachtgever: Aannemerscombinatie i-Lent (Dura Vermeer en Ploegam)
Adviseur: Witteveen+Bos 
Jaar: 2015

Project: #661

Gerelateerd

Project

Verlengde Waalbrug, Nijmegen

Ruimte voor de rivier

Bij Nijmegen maakt de Waal een smalle bocht, waardoor de kades in de Benedenstad snel overstroomden. Uitgaande van het feit dat…

Lees meer
Project

Zesde Brug, Dubai

Een prijsvraag in Dubai

Lees meer
Project

Fietsbrug over de A201, Brussel

Een netwerk van fietsverbindingen

De snelweg A201 die van de binnenring van Brussel naar de luchthaven Zaventem loopt is een drukke weg, die ook binnen de stad een…

Lees meer
Project

Sluiscomplex in de Leie, Harelbeke

Een nieuwe sluis

Lees meer