03.08.2022

Het is volop zomer in de stad! Op hete dagen zindert het asfalt en de hitte straalt van de stenen af. Niet alleen een duik in het water, maar ook vergroening geeft verkoeling. Zo hebben op een complexe binnenstedelijke locatie, pal naast het Amsterdamse Leidseplein, een uitgekiend ontwerp, innovatieve bouwmethode en een unieke samenwerking geresulteerd in een bijzondere ondergrondse fietsenstalling met 2000 plekken én de transformatie van de openbare ruimte. Van een rommelig stenen plein vol fietsen, naar een heerlijke, en veel groenere, verblijfsruimte.

Groen plein op dak van ondergrondse fietsenstalling

Architectenbureau ZJA kreeg samen met Ballast Nedam Park & Connect de opdracht van Gemeente Amsterdam voor het ontwerp en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling Leidseplein, en maakte in samenwerking met kunstenaar Hans van Houwelingen een bijzonder ontwerp. Bovengronds verrees een ruimtelijk en groen plein, naar ontwerp van Ruwan Aluvihare van Gemeente Amsterdam.

Aangename en klimaatbestendige ruimte

Dit project gaat over het maken van meer, aangename en klimaatbestendige openbare ruimte voor mensen in een overvolle stad. Ontmoeting en verbinding, zowel in ruimte, tijd, vormgeving, als realisatie. Zowel boven als onder de grond. In het ontwerp staat de gebruiker centraal. De wirwar aan geparkeerde fietsen op het Kleine-Gartmanplantsoen maakte plaats voor een heerlijk plein met groene bomeneilanden. Deze fungeren als waterbuffer en dragen positief bij aan de stedelijke klimaatadaptatie. Bezoekers kunnen hier wandelen of genieten van de zon, tussen de bronzen hagedissen op het plantsoen of op een van de terrassen.

Ontmoeting en verbinding in ruimte en tijd

De ondergrondse fietsenstalling is ruimtelijk, prettig en veilig. Toegankelijk via ruime trappen en een opvallende entree met een granieten en bakstenen wand, onderdeel van omgevingskunstwerk Blaauw Jan. Het metselwerk loopt ondergronds door en verbindt beide entrees, de onder- en bovengrondse wereld en de Amsterdamse school met hedendaagse architectuur.