Een bestaand betonviaduct in de ringweg van Rotterdam diende op korte termijn te worden verstevigd. Hiertoe is onder het betonnen dek een stalen verstevigingsconstructie aangebracht. Tegelijk met de versteviging is geïnvesteerd in een aantrekkelijker, eenduidiger en overzichtelijker interieur in de onderwereld. Architectenbureau ZJA ontwierp het interieur op basis van een circulair concept: bij de toekomstige sloop en vervanging van het viaduct kunnen alle toegepaste materialen volledig worden gedemonteerd en hergebruikt.

Het viaduct in de A20 overbrugt de Schiedamseweg: een belangrijke fietsverbinding tussen de binnenstad van Schiedam en de sport- en recreatiegebieden aan de andere noordzijde van de ringweg, zoals sportcomplex Groenoord en het Beatrixpark. Het viaduct bestaat uit twee overspanningen met daartussen een rij kolommen. Onder het dek is over de volledige breedte een plafond aangebracht uit metalen roosters. In de geometrie van de kolommen is de stalen verstevigingsconstructie herkenbaar: de kolommen zijn voorzien van stalen uithouders die de krachten van de staalconstructie overdragen op de fundering.

In het ontwerp van het interieur is het contrast opgevoerd aan weerszijden van de rij kolommen: de westzijde oogt natuurlijk en is relatief donker, de oostzijde oogt stedelijk en is extra goed verlicht. Aan de natuurlijke zijde bestaat het maaiveld uit een waterplas met daarlangs een donkere wandbekleding uit schanskorven gevuld met antracietkleurige stenen. Aan de stedelijke zijde bestaat het maaiveld uit verharding in de vorm van een voetpad, een fietspad en een leidingenstrook. Hier bestaat de wandbekleding uit witte staalplaten. Daarin zijn perforaties aangebracht met een verschillende diameter, waar doorheen zacht, geel, licht schijnt. Wie goed kijkt herkent in de perforaties een afbeelding van één van de molens in de binnenstad van Schiedam.

Klant: Rijkswaterstaat
Opdrachtgever: Heijmans
Ontwerp: 2018
Oplevering: 2019

Project: #646.1