06.09.2023

Luchtfoto's bieden een fascinerend inkijkje in de voortgang van de Blankenburgverbinding (A24) bij Rotterdam. Deze nieuwe snelweg verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. De weg ligt verscholen in een verdiepte bak en een landtunnel in de Aalkeetpolder en kruist de scheepvaartroute in het Scheur via een diepe afzinktunnel. Architectenbureau ZJA tekende voor het ontwerp van de tunnels, viaducten, dienstgebouwen en knooppunten.

Ingesneden in het landschap

Langs de Hollandtunnel wordt de open tunnelbak geflankeerd door riet. Het lokale weggetje Zuidbuurt kruist de tunnel op ingenieuze wijze: de flankerende sloten zijn ingesneden in het tunneldak zodat het complete wegprofiel inclusief bermen en sloten zonder onderbreking doorloopt. Het dienstgebouw met tunneltechnische installaties is vormgegeven als een houten schuur op een boerenerf, omringd door riet en sloten.

Knooppunten die de beleving versterken

De knooppunten van de Blankenburgverbinding versterken de beleving van het landschap. De fly-overs over de A15 liggen bijna 25 meter boven de industrieterreinen in de omgeving en zijn ingesneden in een grondpyramide met bloemrijk grasland. Het knooppunt met de A20 is juist omlaag geduwd: de nieuwe A24 kruist de bestaande snelweg onderlangs in een ‘dive-under’, zodat het veenweidelandschap zo min mogelijk wordt verstoord.

De voltooiing van de Blankenburgverbinding is gepland in 2024.