Project

Oosterheemlijn, Zoetermeer

0293

Halteplaatsen en onderdoorgangen voor de RandstadRail.

De Oosterheemlijn door Zoetermeer is onderdeel van RandstadRail, een nieuw netwerk van lightrailverbindingen tussen Rotterdam en Den Haag. Architectenbureau ZJA ontwierp hiervan de Beatrixlaan in Den Haag en de Oosterheemlijn in Zoetermeer.

Zoetermeer is een groeikern in de voormalige polders tussen Den Haag en Rotterdam en is uitgegroeid tot een volwaardige stad. De Oosterheemlijn loopt door een deel van de Zoetermeerse wijk Seghwaert en nieuwbouwwijk Oosterheem. Landschappelijk en stedenbouwkundig gezien gaat de Oosterheemlijn door meerdere deelgebieden. Doorkruist worden verschillende wijken en verschillende landschappen. Er zijn drooggemalen polders en land dat van oorsprong al droog was. Deze gebieden hebben ieder hun eigen karakteristiek en problematiek. Daarom is onderscheid gemaakt in vijf verschillende tracédelen.

Teneinde de Oosterheemlijn op rustige wijze door stad en land te laten bewegen is een heldere, eenduidige en slanke vormgeving ontwikkeld waarin de lijn een herkenbaar, zelfstandig onderdeel vormt van het landschap, dat reageert op het landschap en de omringende structuren.

Deze overall visie van de lijn waarborgt de technische en visuele kwaliteit (één herkenbare vormgeving van kunstwerken, onderdoorgangen en halteplaatsen met eenheid in materiaalgebruik en techniek). Per deelgebied zijn verschillende inpassingsmogelijkheden ontwikkeld, gebaseerd op een onderscheid in drie zones: een technische zone (ontwerp en techniek van de lightrail zelf), een overgangszone (eventuele afscherming rail-omgeving) en een omgevingszone (inpassing en aansluiting rail-omgeving). Bijzonder detail vormen de opvallend ruime onderdoorgangen met gebogen keerwanden en een zwart-witte betegeling in anti-graffiti patroon.

Opdrachtgever: City of Zoetermeer

Gerelateerd

Project

Station Fornebubanen, Oslo

Het eiland Fornebu

Lees meer
Project

Beatrixlaan, Den Haag

Netkous door de stad

Om de wijk Beatrixkwartier beter bereikbaar te maken met openbaar vervoer was er een aansluiting nodig op het netwerk van Randstadrail. In…

Lees meer
Nieuws

ZJA, BoschSlabbers en Boskalis bundelen krachten voor nieuwe stationsomgeving Brugge

Brugge staat aan de vooravond van een bijzonder project dat de toegang tot de stad ingrijpend zal veranderen. Architectenbureau ZJA en…

Lees meer
Project

Metrostation en voetgangerstunnel Wilhelminaplein, Rotterdam

Zintuiglijke beleving op grote diepte

In het begin van jaren negentig van de vorige eeuw vond de ontwikkeling plaats van wat in de Rotterdamse volksmond De Kop van Zuid heet.

Lees meer