Halteplaatsen en onderdoorgangen voor de RandstadRail.

De Oosterheemlijn door Zoetermeer is onderdeel van RandstadRail, een nieuw netwerk van lightrailverbindingen tussen Rotterdam en Den Haag. Architectenbureau ZJA ontwierp hiervan de Beatrixlaan in Den Haag en de Oosterheemlijn in Zoetermeer.

Zoetermeer is een groeikern in de voormalige polders tussen Den Haag en Rotterdam en is uitgegroeid tot een volwaardige stad. De Oosterheemlijn loopt door een deel van de Zoetermeerse wijk Seghwaert en nieuwbouwwijk Oosterheem. Landschappelijk en stedenbouwkundig gezien gaat de Oosterheemlijn door meerdere deelgebieden. Doorkruist worden verschillende wijken en verschillende landschappen. Er zijn drooggemalen polders en land dat van oorsprong al droog was. Deze gebieden hebben ieder hun eigen karakteristiek en problematiek. Daarom is onderscheid gemaakt in vijf verschillende tracédelen.

Teneinde de Oosterheemlijn op rustige wijze door stad en land te laten bewegen is een heldere, eenduidige en slanke vormgeving ontwikkeld waarin de lijn een herkenbaar, zelfstandig onderdeel vormt van het landschap, dat reageert op het landschap en de omringende structuren.

Deze overall visie van de lijn waarborgt de technische en visuele kwaliteit (één herkenbare vormgeving van kunstwerken, onderdoorgangen en halteplaatsen met eenheid in materiaalgebruik en techniek). Per deelgebied zijn verschillende inpassingsmogelijkheden ontwikkeld, gebaseerd op een onderscheid in drie zones: een technische zone (ontwerp en techniek van de lightrail zelf), een overgangszone (eventuele afscherming rail-omgeving) en een omgevingszone (inpassing en aansluiting rail-omgeving). Bijzonder detail vormen de opvallend ruime onderdoorgangen met gebogen keerwanden en een zwart-witte betegeling in anti-graffiti patroon.

Opdrachtgever: City of Zoetermeer