Project

Westrandweg bij Amsterdam

Het ontwerp van weginfrastructuur is naast een civieltechnische en landschappelijke opgave, ook een architectonisch ontwerpopgave geworden.* Een van de eerste projecten in Nederland waarvoor een architectonisch programma van eisen is opgesteld, is de Westrandweg bij Amsterdam (rijksweg A5).

Rijksweg A5 is een snelweg van ongeveer 17 kilometer over het terrein van Schiphol en door het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De weg verbindt de A4 (knooppunt De Hoek) via knooppunt Raasdorp (A9) met de Tweede Coentunnel. Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg verbetert de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en het Westelijk Havengebied.
Rijksweg 5 bestaat uit twee delen: de Verlengde Westrandweg (gerealiseerd in 2003) en de Westrandweg, die op dit moment in aanbouw is. Vanwege de vele kruisingen met andere infrastructuur en de complexiteit van de ondergrond, wordt de Westrandweg over de volledige tien kilometer lengte verhoogd aangelegd. Meer dan de helft daarvan wordt uitgevoerd op een talud, de rest van de weg ligt op een wegviaduct.

Het klapstuk van het project is een viaduct van 3,3 kilometer langs de Basisweg in het Westelijk Havengebied: het langste van Nederland. De opgave bevatte ontwerpvragen die nog niet eerder speelden in Nederland zoals: Hoe vlucht je vanaf zo’n viaduct? Wat gebeurt eronder? Na het afketsen van multifunctioneel gebruik is besloten het wegdek extra hoog aan te leggen, zodat voldoende daglicht toetreedt tot de ruimte onder het viaduct.

De architectonische vormgeving van de kunstwerken is in beide projecten begeleid door architectenbureau ZJA. De Verlengde Westrandweg is aanbesteed in bestek, de Westrandweg via Design & Construct. De gegadigden mochten kiezen tussen vier vormgevingsconcepten, gebaseerd op verschillende bouwwijzen en lengten van overspanning.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
project: 360

Gerelateerd

Nieuws

Definitieve gunning uitbreiding N206 Europaweg Leiden

Het team van Boskalis, architectenbureau ZJA en BoschSlabbers landschapsarchitecten heeft de definitieve gunning ontvangen voor de N206…

Lees meer
Project

N206 Tjalmaweg, Katwijk - Leiden

Groene weg met Romeins verleden

Van Leiden naar de kust, tussen het open landschap van de voormalige vliegbasis Valkenburg en Katwijk, ligt de provinciale weg N206. Als…

Lees meer
Project

A4 Delft - Schiedam

De eerste Honey Highway van Europa

De A4 Delft – Schiedam (A4DS) op een steenworp van Delft en Rotterdam, snijdt dwars door het natuur- en poldergebied van Midden-Delfland…

Lees meer
Project

Studie naar adaptieve en compacte Verkeersknopen; Ring rond Brussel

Met ruimte voor groen en fietsnetwerken

Zoals in veel grote steden het geval is, vraagt de R0, de ringweg rond Brussel, om een ingrijpende modernisering. De plannen gaan in de…

Lees meer