Eerste boortunnel van Nederland

In de bestaande Heinenoordtunnel bevinden zich twee banen voor langzaamverkeer en fietsers. Deze moeten plaats maken voor snelverkeer. Naast de bestaande tunnel is er daarom een nieuwe tunnel geboord die uit twee buizen bestaat. Eén buis is specifiek voor landbouwverkeer en de andere is voor fietsers.
Bijzonder is dat deze nieuwe tunnel een experimenteel karakter heeft omdat het de eerste geboorde tunnel van Nederland is. Een geboorde tunnel ligt veel dieper dan een afgezonken tunnel. In dit geval bleek bij de toeritten net voldoende ruimte te zijn om het landbouwverkeer (onder een steile helling van 1:15) op eigen kracht te kunnen laten dalen en stijgen.
Voor de fietsers, die een maximale helling van 1:30 mogen hebben, bleek dat niet mogelijk.
Voor de fietsers werden aan weerszijden van de eigenlijke tunnel twee grote 'bakken' ontwikkeld, waarin zich roltrappen en een grote lift bevinden. Sociale veiligheid en het toepassen van duurzame, weinig onderhoud vergende materialen zijn hier van overwegend belang, temeer omdat er alleen tijdens de spits veel verkeer is en de tunnel toch 24 uur per dag open moet blijven.

Award
Winnaar: Betonprijs 1999