Infrastructuur

Van grootschalige openbaar vervoersknooppunten, snelwegen, bruggen en tunnels tot (ondergrondse) stallingen en kleinschalige fiets-en voetgangersbruggetjes tot ecoducten. Een groot deel van ons werk bestaat uit het maken en verbeteren van verbindingen, voor zowel snel als langzaam verkeer. Waarbij wij meer ruimte maken voor mens, dier en groen.   

Project

Zuidasdok, Amsterdam

Waar de stad groeit en knelt

De ambitie voor het gebied rond Zuidas in Amsterdam was, zoals het echte stadsuitbreidingen betaamt, een gooi naar het hoogste: vanuit een…

Lees meer
Project

N206 Tjalmaweg, Katwijk - Leiden

Groene weg met Romeins verleden

Van Leiden naar de kust, tussen het open landschap van de voormalige vliegbasis Valkenburg en Katwijk, ligt de provinciale weg N206. Als…

Lees meer
Project

Oosterweelverbinding Rechteroever, Antwerpen

De Ring en de stad

Lees meer
Project

Ring rond Brussel

Een betere ringweg

Een van de grootste infrastructurele werken in België is de ingrijpende renovatie van de Ring rond Brussel. Architectenbureau ZJA levert in…

Lees meer
Project

Westrandweg bij Amsterdam

Het ontwerp van weginfrastructuur is naast een civieltechnische en landschappelijke opgave, ook een architectonisch ontwerpopgave geworden.

Lees meer
Project

Parallelstructuur A12

Pal naast het Gouwe aquaduct over de A12 bij Gouda is een van de grootste basculebruggen van Nederland gebouwd met een overspanning van 25…

Lees meer
Project

M55 IJmeerlijn, Amsterdam - Almere

Hoe steden groeien

Lees meer
Project

Internettunnel, Leidschendam

Aan de oostzijde van de A4 ter hoogte van Leidschendam wordt de Vinex-locatie Leidschenveen ontwikkeld. Om een goede verbinding tussen deze…

Lees meer
Project

Oasis City, Dubai

Voor de toekomst van Dubai

Lees meer
Project

A4 Delft - Schiedam

De eerste Honey Highway van Europa

De A4 Delft – Schiedam (A4DS) op een steenworp van Delft en Rotterdam, snijdt dwars door het natuur- en poldergebied van Midden-Delfland…

Lees meer
Project

Tunnel bij Eindhoven

Onopvallende kruising voor Meerhoven

Lees meer
Project

Verbreding A27/A1

Passen en meten

Lees meer
Project

Dubbele Fly- overs, Ridderkerk

Nieuwe verkeer snelweg ruit om Rotterdam bij Ridderkerk

Lees meer
Project

Oosterweelverbinding Linkeroever, Antwerpen

De Ring van Antwerpen

Lees meer
Project

A11 Brugge

De integrale aanpak

Lees meer
Project

Blankenburgverbinding, Rotterdam

Verscholen snelweg bij Rotterdam

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg tussen de A20 en de A15. De weg ligt verscholen in een verdiepte bak, duikt in een…

Lees meer